Adéla Nedvědová

choreografka a hlavní sólistka souboru

Od raného dětství se věnuje hudbě a tanci. Je vybavena absolutním sluchem.


V pěti letech byla přijata na základě konkurzu do Baletní přípravky Národního divadla. Zde účinkovala ve významných dětských rolích (v baletech Popelka, Broučci, Labutí jezero, Z pohádky do pohádky).

V dětství navštěvovala ZUŠ, obor klavír a příčná flétna. Od pěti let působila v souboru Musica per Bambini jako flétnistka a hráčka na bicí nástroje (kamenohra, crotales, zvony, vibrafon, marimba, koncertní zvonkohry a xylofony, velké tympány, vířivý buben...). S tímto souborem se pravidelně účastnila koncertů v Rudolfinu, Smetanově síni a natáčení v rozhlase a televizi.

 

    

 

Je zakládající členkou původního souboru Dráteníček a jako jeho sólistka získala několikrát 1. cenu v městském kole pěvecké soutěže Pražská snítka.

Sólový zpěv studovala nejprve čtyři roky v ZUŠ pod vedením paní profesorky Věry Vlkové, později navštěvovala soukromé hodiny zpěvu.

Od svých patnácti let působí jako choreografka souboru Musica e Danza. Pro soubor vytvořila řadu úspěšných choreografií - suitu U Muziky (2005), Na vsi (2006), Šátky (2007), Český rok (2008), O lásce (2009), Vánoční suitu (2009), Vánoční suitu koled evropských národů (2010), Slovanské tance (2010), nový Český rok (2011), Vánoce v Čechách (2011), Lásku a vojnu (2012) a Cestu kolem světa (2013). Choreografie Vánočních suit byly oceněny na festivalu Prague Christmas - i díky nim Musica e Danza získala dvakrát první cenu a vítěze kategorie. Choreografie nové verze suity O lásce byla v květnu 2012 oceněna na festivalu Venezia in Musica zvláštní cenou poroty a 11.5.2013 opět na festivalu Mozartova Praha (Zvláštní cena poroty za vynikající choreografii).

Kromě suit lidových písní vytvořila také několik tanečních představení na hudbu A. Chačaturjana, M.P. Musorgského, P. I. Čajkovského, C. Orffa a O. Respighiho - Louskáček (1996), Šašci (1997), Šavlový tanec (1997), Den a noc (1999), Tanec kuřátek (2005), Vánoční sen (2007), Tanec vloček (2009), Vánoční sen (2007) aj.), moderní taneční představení Piti piti pa, kouzelnické taneční představení Kouzlo; dále koncerty a představení zcela odlišného žánru: Koncert s písněmi skupiny ABBA, Koncert k poctě Michaela Jacksona (všechny písně upravila pro vícehlas). Složila také několik vlastních populárních písní.

 


 

Od roku 2004 začala vést několik přípravných oddělení, z nichž se později více než polovina členů dostala do hlavního koncertního oddělení.

Od roku 2008 je druhou uměleckou vedoucí souboru. Vede všechny zkoušky a zodpovídá za pohybovou průpravu členů koncertního oddělení. Své bohaté zkušenosti již desátým rokem předává jako choreografka a pedagožka členům přípravných oddělení Musica e Danza.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode