Adéla Nedvědová

choreografka a sólistka souboru; vedoucí Dětského sboru Musica e Danza (autorka hudby)

Od raného dětství se věnuje hudbě a tanci. Je vybavena absolutním sluchem.


V pěti letech byla přijata na základě konkurzu do Baletní přípravky Národního divadla. Zde účinkovala ve významných dětských rolích (v baletech Popelka, Broučci, Labutí jezero, Z pohádky do pohádky).

Od pěti let působila v souboru Musica per Bambini jako flétnistka a hráčka na bicí nástroje (kamenohra, crotales, zvony, vibrafon, marimba, koncertní zvonkohry a xylofony, velké tympány, vířivý buben...). S tímto souborem se pravidelně účastnila koncertů v Rudolfinu, Smetanově síni a natáčení v rozhlase a televizi.

 

    

 

Je zakládající členkou původního souboru Dráteníček a jako jeho sólistka získala několikrát 1. cenu v městském kole pěvecké soutěže Pražská snítka.

Svou první choreografii vytvořila v 10 letech - šlo o taneční představení Den a noc na hudbu Carla Orffa.

 

 

Následovaly nejrůznější další taneční představení a postupně se také začala podílet na tvorbě choreografií ve suitách souboru (O vojně, Jarní suita, Kdyby byla Morava).

V 17 letech převzala vedení dívčí (pěvecké a taneční) složky, ujala se role choreografky a začala prosazovat nový styl folkbalet po vzoru slovenského souboru Lúčnica.

V roce 2004 začala vést několik přípravných oddělení, z nichž se později více než polovina členů dostala do hlavního koncertního oddělení.

 

 

Pro soubor vytvořila řadu úspěšných choreografií - suitu Kdyby byla Morava (2002),  U Muziky (2005), Na vsi (2006), Šátky (2007), Český rok (2008), O lásce (2009), Vánoční suitu (2009), Vánoční suitu koled evropských národů (2010), nový Český rok (2011), Vánoce v Čechách (2011), Lásku a vojnu (2012), Cestu kolem světa (2013) a Vánoční suitu koled evropských národů II (2015). Choreografie Vánočních suit byly oceněny na festivalu Prague Christmas - i díky nim Musica e Danza získala dvakrát první cenu a vítěze kategorie. Choreografie nové verze suity O lásce byla v květnu 2012 oceněna na festivalu Venezia in Musica Zvláštní cenou poroty za jevištní ztvárnění a v květnu 2013 opět na festivalu Mozartova Praha (Zvláštní cena poroty za vynikající choreografii).

Kromě suit lidových písní vytvořila také několik tanečních představení na hudbu A. Chačaturjana, M.P. Musorgského, P. I. Čajkovského, C. Orffa a O. Respighiho - Louskáček (1996), Šašci (1997), Šavlový tanec (1997), Den a noc (1999), Tanec kuřátek (2005), Vánoční sen (2007), Tanec vloček (2009), Vánoční sen (2007), Slovanské tance (2010) aj. Pravidelně také několik let s vybranými členy všech oddělení připravovala netradiční představení (např. moderní taneční představení Piti piti pa nebo kouzelnické taneční představení) a koncerty a představení zcela odlišného žánru (Koncert s písněmi skupiny ABBA, Koncert k poctě Michaela Jacksona aj.).

 

 

Od dětství také skládá vlastní písně. Pro svůj dětský sbor vytvořila v roce 2015 suitu šesti  písní nazvanou Nálady. S touto suitou se v listopadu 2015 zúčastnili Mezinárodního sborového festivalu Prague Voices, kde v konkurenci výhradně dospělých sborů získali krásné STŘÍBRNÉ PÁSMO. V roce 2016 připravila suitu Vánoční Prahou, se kterou v prosinci 2016 na Mezinárodním festivalu Prague Christmas - již pod jménem Dětský sbor Musica e Danza - získali ZLATÉ PÁSMO, Vítěze kategorie a navíc ještě zvláštní cenu poroty za pohybové ztvárnění. K oběma těmto suitám totiž také vytvořila choreografie. Na jaře 2017 se zúčastnili sborové soutěže Jarní Petrklíč, kde se stejnou suitou (jen upravenou do "nevánoční" podoby) získali ZLATOU STUHU a navíc Absolutního vítěze celého festivalu.

 

Od roku 2008 působí jako druhá vedoucí souboru. Vede všechny zkoušky a zodpovídá za pohybovou průpravu členů koncertního oddělení.

 

 

V současné době studuje skladbu na Konzervatoři Jaroslava Ježka ve třídě Mgr. Michala Macourka.

Své bohaté zkušenosti již čtrnáctým rokem předává jako choreografka a pedagožka nejen dětem z přípravných oddělení, ale také členům souboru Musica e Danza.

 

Vyhledávání

Odkaz na Youtube kanál

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode