Mgr. Helena Séquardtová

umělecká vedoucí souboru a autorka aranží

V roce 1982 promovala na Pedagogické fakultě (aprobace ČJ-HV) a poté začala učit hudební teorii na Vzorové hudební škole Hl. města Prahy ve Voršilské ulici. Spolupracovala s Komeniem, Výzkumným ústavem pedagogickým, Pražskou konzervatoří a působila jako krajská lektorka HV. Je autorkou několika pedagogických prací (Hudební hra se znaky, skripta Hudební teorie, Soubor testů pro LŠU a jiné).

1984 - Rok české hudby. 2. ledna - úvodní fotografie z Mladé fronty: Mladí muzikanti v hudební škole hl.m Prahy Voršilská.

V roce 1991 přestoupila do Školy sborového zpěvu Bambini di Praga.

Stála spolu s profesorem Miroslavem Burešem u zrodu instrumentálního souboru Musica per Bambini, pro který aranžovala lidové písně a koledy. Tyto úpravy zazněly mimo jiné také v Českém rozhlase (stanice Vltava) a v České televizi.

Rudolfinum (1992)

V roce 1993 založila soubor Dráteníček.

Tento malý soubor Dráteníček postupně přerostl v dnešní soubor Musica e Danza, který dnes vede společně se svou dcerou Adélou.

V současnosti působí v ZUŠ Jana Hanuše v Praze.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode