REFERENCE (výběr z posledních let)

MEZINÁRODNÍ SBOROVÝ FESTIVAL PRAGUE CHRISTMAS - 9.-10.12.2016

 

část recenze pana profesora Koláře na Mezinárodní sborový festival Prague Christmas, který se konal 10.12.2016:

 

Pět soutěžních souborů zastupovalo celkem čtyři z předepsaných soutěžních kategorií festivalu. Pouze kategorie dětských pěveckých sborů do 16 let měla dva účastníky, a mohla tedy vyhlásit i vítěze kategorie. Stal se jím pravidelný host Pražských Vánoc Dětský pěvecký sbor Musica e danza ze Základní školy Dědina. Tento soubor přichází vždy s nějakou novinkou. Tentokrát to byla šestidílná suita písní pro dětský sbor Vánoční Prahou, kterou zkomponovala a jejíž vkusnou choreografii připravila studentka skladby Konzervatoře Jaroslava Ježka, umělecká vedoucí a klavíristka souboru Adéla Nedvědová. Komorní dívčí soubor překvapil nejen kvalitním, intonačně jistým, dynamicky propracovaným tříhlasem, přirozenou deklamací i frázováním, ale i půvabným pohybovým ztvárněním textového obsahu jednotlivých částí. Mladým dívčím hláskům chybí z hlediska pěvecké techniky snad jen dokonalejší vokalizace a větší využití hlavového tónu.

------------------------------------------------------------------------------------------------

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL MOZARTOVA PRAHA - 7.-11.5.2014

část recenze pana profesora Koláře na festival Mozartova Praha, který se konal 10.5.2014:

 

,,Českou republiku reprezetovaly pouze dva soubory. Soutěžící v kategoriích Dětské sbory (do 16 let) a v kategorii Musica sacra byl již tradičně DPS Petrklíč (Milena Kejhová) a v kategorii Lidová píseň rovněž pravidelný účastník - jeden z našich nejúspěšnějších pěveckých a tanečních souborů Musica e Danza (Helena Séquardtová).

... V kategorii Lidová píseň zazářil jako vždy vynikající soubor Musica e Danza. Nápaditost vedoucí souboru Heleny Séquardtové a choreografky Adély Nedvědové je nevyčerpatelná a Suita lidových písní z celého světa, provedení 11 písní s charakteristickými prvky příslušných lidových tanců, přinesly nejen působivý kontrast a pohybový půvab, umocněný citlivým instrumentálním doprovodem, ale jako celek i dobře vystavěný příběh. Musica e Danza získala od poroty zasloužených 93,5 bodů a získala nejen zlaté pásmo, ale vítězství v kategorii."

------------------------------------------------------------------------------------------------

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL MOZARTOVA PRAHA - 9.-13.5.2013

část recenze pana profesora Koláře na festival Mozartova Praha, který se konal 11.5.2013:

 

... nelze však opomenout ani úspěšnou účast našich zástupců, především pak souboru Musica e Danza z Prahy 6 (Helena Séquardtová), souboru, který získává zlaté diplomy na všech domácích i zahraničních hudebních festivalech. V programu soutěžního dne představovalo jeho vystoupení český granátový šperk zasazený do nejčistšího zlata. Pásmo lidových písní o lásce, v jejichž uměleckých úpravách, střídajících sóla, ansámbly a dvanáctičlenný pohybově půvabný dívčí sbor s doprovodem malé instrumentální skupiny, nic nechybělo a nic nepřebývalo. Ve spojení s nápaditou choreografií (Adéla Nedvědová) vytvořilo tak poutavý příběh, který nemohl nechat nikoho chladným. Jsem přesvědčen o tom, že Musica e Danza představuje v tomto žánru naši opravdovou špičku a ocenění souboru vysoko ve zlatém pásmu se zvláštní cenou poroty za vynikající choreografii soutěžního vystoupení bylo zcela zaslouženou odměnou.

                                                                                               (časopis Cantus)

------------------------------------------------------------------------------------------------

z článku Šestky (Novin městské části Prahy 6):

 

Musica e Danza opět získala zlato

Hudebně taneční soubor Musica e Danza se v prosinci zúčastnil mezinárodního sborového festivalu Prague Christmas, kde v silné konkurenci singapurských, ruských, ukrajinských a jihoafrických sborů získal již počtvrté v kategorii Folklor Zlaté pásmo a stal se vítězem této kategorie.

Jeho soutěžní suita Koledy evropských národů byla navíc ještě oceněna zvláštní cenou poroty za dramaturgii soutěžního programu.

Musica e Danza, která letos v květnu přivezla z mezinárodního festivalu Interkultur v Benátkách Zlatý diplom a zvláštní cenu poroty za nejlepší scénu a choreografii, tak do své sbírky cen přidává další významnou trofej. Soubor pracuje pod uměleckým vedením Mgr. Heleny Séquardtové a choreografky Adély Nedvědové.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PRAGUE CHRISTMAS - 13.-16.12.2012

 

z recenze prof. Jiřího Koláře:

I v kategorii folklorních souborů měla Česká republika svého vítěze. Stal se jím dnes již mezinárodně úspěšný soubor „Musica e Danza" Praha 6 (Helena Séquardtová). Jejich suita koled evropských národů splnila beze zbytku všechny nároky jak z hlediska hudebního (stylová aranžmá, výborný sborový i sólový pěvecký projev, netradiční, citlivý instrumentální doprovod), tak z hlediska choreografie a scény. Byli jsme svědky skutečných pravdivých vánočních příběhů, v nichž nic nechybělo a nic nebylo navíc.

 

hodnocení poroty:

Nádherné pásmo evropských koled doprovázených netradičním instrumentálním souborem. Velmi kvalitní pěvecký projev doprovázený vkusným tancem. Půvab a krása! Blahopřeji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PRAGUE CHRISTMAS 2010

Své zastoupení měla ČR i v kategorii folklorních skupin. Prvé místo ve zlatém pásmu získal zaslouženě pražský hudební soubor dětí a mládeže Musica e danza, Praha 6. Tvoří jej tanečnice a zpěvačky ve věku 12 – 20 let a instrumentalisté ve věku 19 – 24 let. Jejich suita českých a moravských koled aranžovaná vedoucí souboru Helenou Séquardtovou dokázala svou milou přirozeností navodit pravou vánoční atmosféru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Recenze na stránkách Domova sv. Karla Boromejského, koncert 19/6 2010:

Soubor patří ke špičce českých hudebních ansámblů, které se podobným žánrem (vokálně-taneční interpretace lidových písní) zabývají. Umělecký projev tanečnic-zpěvaček a muzikantů je působivý, s obrovským soustředěním na konkrétní pohyb, myšlenku písně, tón. V těsné blízkosti našich věkem pokročilých musely interpretky překonat slzičky vzpomínek některých seniorek. Lidové písně, které tolik dovedou zobrazit i naše dnešní radosti a trápení, vyvolaly řadu emocí i u nás, kteří ještě věkem pokročilí nejsme...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V BELGII, DUBEN 2010

 

Hodnocení poroty:


We heard and saw tratitional but qualitative folk music. The vocal techniques were typical and the different voices were beautiful.

The soloist (in red) showed a lot of potential.

We noticed a rather good intonation of the solo voices. There was a good balance between the singers mutual and the instruments.

Also the instrumentalist offered a wonderful performance.

The full repertoire was well executed, like a small musical. The interpretation of the music was more than successful. Also the timbre changes related to the atmosphere were excellent.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

PO KONCERTĚ V KLUBU RADOST

Poděkování všem, kteří byli zainteresovaní na úspěšné realizaci společného hudebně-tanečního večera v pátek 24.4.2009 v pražském klubu KZS Radost v Břevnově a vystoupení hudebně tanečního souboru Musica e Danza z Prahy 6, jehož vystoupení jakožto hosta folkrockové skupiny Flám Daniela Parise, výrazně převýšilo svojí kvalitou a profesionalitou úroveň celé řady kulturních akcí v České republice. Bravo, Musica e Danza!
 

------------------------------------------------------------------------------------------------

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V BELGII, DUBEN 2006
 
Hudební rozhledy 6/2006

 

V letošním ročníku se objevila i nová kategorie, která byla volná a mohly v ní vystoupit soubory, které se kombinací vokální a instrumentální složky dosud nemohly přihlásit ani do ročníku vokálního, ani instrumentálního. A právě v této kategorii získal pražský soubor Musica e Danza, vedený Helenou Séquardtovou, 1. cenu cum laude a svým folklorně laděným vystoupením potěšil nejen při soutěži, ale i na koncertě vítězů.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode